karoacademy365@

نماد: #وتجارت #تحلیل_درخواستی شاخص سازها به محدوده هایی رسیدن که از دست دادنشان اتفاق خوبی را برای بازار رقم نمی‌زند. محدوده ۲۰۰ وتجارت یکی از این محدوده هاست که می‌توان به برگشت این سهم امیدوار شد. تثیبت روی محدوده ۲۳۰ امیدواری به ارمغان می‌آورد. شکست محدوده ۲۰۰ مسیر رسیدن به محدوده ۱۶۰ را هموار می‌کند و برگشت سخت تر می‌شود.