karoacademy365@

نماد: #فسرب #تحلیل_درخواستی با یک اصلاح کوچک می‌تونه به روند صعودی خود بازگردد، درجا زدن ها و منفی ها به محدوده ۲۹۰ میتوان برای ورود بررسی کرد. حد ضرر این تحلیل شکست خط روند کشیده شده است. تحليل گر: آكادمى كارو !!! تحليل فوق به معناى خريد يا فروش نيست !!!