karoacademy365@

 نماد: #فروی #تحلیل_درخواستی در میان مدت می‌تواند از خوبا باشد و شکست ۴۸۰ روند سهم را تغییر می‌دهد. حد ضرر تثبیت زیر ۳۵۰ تحليل گر: آكادمى كارو !!! تحليل فوق به معناى خريد يا فروش نيست !!! برای دریافت اطلاعات و عضویت، کلمه vip را به دایرکت اینستاگرام کارو آکادمی ارسال کنید.