karoacademy365@

نماد: #سنوین #تحلیل_درخواستی سهم بازار پایه ریسکی ! به شدت مراقب خریدهاتون در این نوع سهام باشین، اگر نمی تونین بازی بازیگر روی این سهم را شناسایی کنین ورود بهش منطقی نیست. حالا اگر بخوایم رفتار منطقی برای بازار گردان سهم در نظر بگیریم طبق سناریو های ترسیم شده میتونه حرکتی داشته باشه. تحليل گر: آكادمى كارو !!! تحليل فوق به معناى خريد يا فروش نيست !!!